Aller au contenu

Klagorätt

Du har 2 års reklamationsrätt
Vi ger 2 års reklamationsrätt enligt köplagen, som omfattar tillverknings- och materialfel som upptäcks vid normal användning av produkten. Reklamationsrätten omfattar inte fel, skador eller slitage, direkt eller indirekt orsakade av felaktig användning, dåligt underhåll, våld eller obehörigt ingripande. Reklamation över fel och defekter som bör upptäckas vid sedvanlig undersökning av varan ska anmälas till SAMA natur inom skälig tid. Varan kan i efterhand returneras för reparation, byte eller, efter överenskommelse, eventuell kreditering. I samband med godkända reklamationsärenden står SAMA natur för returkostnader i skälig omfattning.

Panier

Ton pannier de courses est vide pour l'instant

Acheter maintenant